linesponsor.ba
Log-in
Vaš "posao" izgleda ovako ?
... A može i ovako.
LINESPONSOR® web operativna platforma predstavlja jedinstven i efikasan odgovor na nagomilane probleme u procesu prijema i obrade zahjeva za sponzoriranje, donacije, medijsku saradnju.

LINESPONSOR® u potpunosti eliminira:

•    Komunikacija - Tel, Fax, Pošta, E mail, direktna komunikacija
( mnogo „ulaznih“ mjesta koje je teško kontrolirati)
•    Koordinacija - ko, sa kime, kada...
•    Administracija !!!!
•    Neodgovarajuće aplikacije
•    Nedostatak informacija
•    Nemogućnost komparacije
•    Komplikovano procesuiranje
•    Gubitak aplikacija
•    Neodgovarajući rokovi ( za adekvatan odgovor)
•    Odgovaranje na sve zahtjeve
•    “Prijateljski “ zahtjevi
•    Troškovi !!!!
•    Loš image..........

LINESPONSOR® obezbjedjuje:

•    Potpunu kontrolu nad procesom prijema i procesuiranja aplikacija
•    Drastično smanjenjenje broja primljenih aplikacija
•    Prijem isključivo onih aplikacija koje zadovoljavaju kriterije postavljene sa vaše strane
•    Jednostavan pregled aplikacija
•    Komparacija primljenih aplikacija po jedinstvenim kriterijima
•    Jedno centralizirano mjesto prijema aplikacija
•    Konstantnu dostupnost 24 / 7
•    Automatiziran proces odgovaranja
•    Arhiviranje aplikacija u elektronskoj i/ili pisanoj formi
•    Prijem kvalitetnih aplikacija ”za koje niste znali da postoje”
•    Uštedu vremena 80 %
•    Kreiranje pozitivnog image-a kompanije
( Kompanija je otvorena za suradnju i spremna za podržavanje projekata koji uživaju podršku javnosti )

Pravna pojašnjenja © Linesponsor 2006
Site by | Team Consulting
Powered by | Mreža d.o.o .