linesponsor.ba
Log-in
MEDIA MARKETING
br. 04. 2007.

Da bi sponzorstvo bila isplativa investicija, a ne nepotreban trošak, treba dobro poznavati kompletan proces sponzoriranja odnosno dodjele donacija. Veliki i uspješni ne bi bili to što jesu da taj proces u potpunosti ne poznaju i razumiju...

Linesponsor ne samo da obezbjedjuje relevantne i kvalitetne informacije na osnovu kojih se dobro može evaluirati svaka aplikacija, već na posredan način aplikante educira o tome koje su sve informacije neophodne da bi se kvalitetno predstavio određeni projekt sponzorstva.
Korištenje komparativnih Web operativnih ili softverskih platformi, kao najefikasnijeg „alata“ za procesuiranje sponzorskih / donacijskih aplikacija, mnoge svjetske kompanije( koje ih koriste) podrazumijevaju kao referencnu tačku kojom se iskazuje društvena odgovornost kompanije prema lokalnom/globalnom okruženju.

LINESPONSOR® web operativna platforma je prevashodno kreirana kao odgovor na zahtjeve velikih kompanija/korporacija koje žele profesionalizirati proces sponzorskog menadžmenta.

Osim evidentnog smanjenja vremena potrebnog za procesuiranje sponzorskih/donatorskih aplikacija, drastičnog smanjenja broja primljenih aplikacija, neospornog poboljšanja imidža kompanije/korporacije kroz iskazivanje jedinstvenih standarda, transparentnosti i otvorenosti prema svakom aplikantu, LINESPONSOR® obezbjedjuje kvalitetne i relevantne informacije pomoću kojih se može značajno unaprijediti i poboljšati poslovanje kompanije.

Ključni elementi korištenja LINESPONSOR® web operativne platforme:

•    Ušteda vremena
•    Ušteda novca
•    Transparentnost
•    Efikasnost u pregledu primljenih aplikacija
•    Efikasnost u komparaciji primljenih aplikacija
•    Efikasnost u donošenju odluka
•    Nema konflikta interesa
Pravna pojašnjenja © Linesponsor 2006
Site by | Team Consulting
Powered by | Mreža d.o.o .