linesponsor.ba
Log-in
Opcije su jednostavne, možete birati:

... stajati u blatu ne znajući gdje da krenete ...
... brzo i udobno se voziti autoputom ...
DRUŠTVENA ODGOVORNOST
Sponzorstvo – DA ili NE?
Mislite li da Coca Cola, Microsoft, Bank of America, Chevron, Mercedes, Compaq, Dell, MasterCard, Mitsubishi Motors, Motorola, Mazda, Dell, Sony, Toyota, UPS, Wrigley, Ford, ... ne znaju šta rade?

SPONZORSTVO (sponzoriranje) I DONATORSKE aktivnosti predstavljaju sve izraženiji i značajniji dio sveukupnih marketinških aktivnosti korporacija i kompanija koje se pozicioniraju i/ili učvršćuju svoje pozicije na lokalnom/globalnom tržištu.

Tokom 2006. godine na globalnom tržištu utrošeno je 43,1 milijardi US $ na aktivnosti sponzoriranja i donacija. U 2007. godini samo na aktivnosti sponzoriranja utrošeno je 37,7 milijardi US $.
(IEG Sponsorship Report, IEG Sponsorship Sourcebook)

Međutim... nepoznavanje i nerazumijevanje procesa sponzoriranja (loša strategija, neadekvatni standardi, loša obrada, nekvalitetno procesuiranje i menadžment sponzorskih aplikacija) može se pretvoriti u jednu od najvećih budžetnih „crnih rupa“ u koje kompanije mogu „pasti“.

Društvena odgovornost se ne mjeri veličinom kompanije. I poduzeće sa tri zaposlena može sebe smatrati društveno odgovornim poduzećem ako ima misiju, viziju i svoju filozofiju. (Media Marketing)

Naša misija je uvođenje najsavremenijih marketinških „alata” u proces sponzoriranja u cilju unaprijeđenja sponzorstva. LINESPONSOR® interaktivna web operativna platforma koja eliminira bilo kakav oblik konflikta interesa, predstavlja najkvalitetniju soluciju u procesu uspješnog sponzorskog menadžmenta.

LINESPONSOR® predstavlja širok, i jasno označen „autoput“ kojim se jednostavno, brzo i udobno vozite do cilja. Cilj – spoznavanje vrijednosti svakog konkretnog sponzorskog projekta.

LINESPONSOR® omogućava da PRAVE aplikacije sa PRAVIM informacijama dođu do PRAVIH ljudi – a sve to uz poštivanje fundamentalne ideje procesa sponzoriranja: MAKSIMALNA KONTROLA NAD PROCESOM SPONZORIRANJA.
Pravna pojašnjenja © Linesponsor 2006
Site by | Team Consulting
Powered by | Mreža d.o.o .