linesponsor.ba
Log-in
ON-LINE

KONTAKT
Ukoliko želite da se upoznate sa LINESPONSOR® web operativnom platformom te načinom na koji ona može unaprijediti Vaše poslovanje molimo Vas da ispunite “upitnik”.

Naš prodajni odjel će analizirati Vaše informacije i kreirati prijedlog riješenja LINESPONSOR® web operativne platforme koja bi predstavljala adekvatno riješenje za Vaše poslovanje.
Predloženo riješenje ćete moći On-line testirati.
Ime kompanije / organizacije:

Brand / brandovi (ukoliko postoje):

Kontakt osoba:

Kontakt e-mail:

Kontakt telefon:

Broj osoba zaduženih za procesuiranje sponzorskih aplikacija:

Okviran broj aplikacija primljenih tokom godine:

Vrijeme potrebno za evaluaciju jedne aplikacije:

Vrijeme potrebno za pisanje jednog izvještaja:

Vrijeme potrebno za donošenje finalne odluke o jednoj aplikaciji:

Vrijeme potrebno za obavještavanje o rezultatu apliciranja (jednog aplikanta):

Komentar:

Pošalji:

Pravna pojašnjenja © Linesponsor 2006
Site by | Team Consulting
Powered by | Mreža d.o.o .